joi, 22 martie 2012

România Trezeşte-te ! La UE – ep.1

 Pe data de 01.01.2007,
 Regele Belgienilor, Preşedintele Cehiei, Regina Danemarcei, Preşedintele Republicii Federale Germania, Preşedintele Estoniei, Preşedintele Republicii Elene, Regele Spaniei, Preşedintele Franţei, Preşedintele Irlandei, Preşedintele Italiei, Preşedintele Ciprului, Preşedintele Letoniei, Preşedintele Lituaniei, Marele Duce de Luxemburg, Preşedintele Ungariei, Preşedintele Maltei, Regina Ţărilor de Jos, Preşedintele Austriei, Preşedintele Poloniei, Preşedintele Portugaliei, Preşedintele Sloveniei, Preşedintele Slovaciei, Preşedintele Finlandei, Guvernul Regatului Suediei, Regina Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
au decis, într-un moment de rătăcire şi după o noapte de beţie prelungită, cum că:
 Articolul 1: (1) Republica Bulgaria şi România devin, prin prezentul tratat, membre ale Uniunii Europene.
 Ca urmare a acestei decizii istorice, România a început să-şi trimită “reprezentanţii” în forurile de conducere ale respectivei instituţii.  
 Problemele acute ale românilor, care au provocat nopţi întregi de nesomn la Bruxelles reprezentanţilor noştri pe parcursul anului 2011, reflectate direct în întrebările tăioase adresate de aceştia Comisiei europene, la care s-a solicitat ultimativ: “răspuns scris”, au fost:
  
 Elena Oana Antonescu - România - Partidul Democrat-Liberal
 “Substanţe psihoactive legale (legal highs) conţinute de "sărurile de baie"”:
 “În ultimul timp, asistăm la expansiunea unei pieţe înfloritoare a substanţelor considerate a fi legale, care maschează însă vânzarea de stupefiante. Există două substanţe vândute pe internet ca săruri de baie obişnuite, care sunt în realitate mefedronă şi metilendioxipirovaleronă (MDPV), adică două substanţe stupefiante. Efectele acestora sunt similare cu cele generate de ecstasy şi de cocaină.
În acest sens, autorul întrebării solicită Comisiei să răspundă la următoarele întrebări:
a. Dispune Comisia de date referitoare la utilizarea substanţelor în cauză în statele membre?
b. A întreprins deja Comisia măsuri pentru a contracara fenomenul descris?
c. Intenţionează Comisia să ia măsuri preventive înainte ca răspândirea acestor substanţe să ajungă în Europa la nivelurile înregistrate în Statele Unite ale Americii?”
  
 Elena BĂSESCU - România - Partidul Democrat-Liberal
 “Activitatea Laboratorului de referinţă al UE pentru sănătatea albinelor”:
 “Lansat în februarie 2010, Laboratorul de referinţă al UE pentru sănătatea albinelor de la Sofia Antipolis este parte a noii abordări asupra apiculturii şi are ca obiectiv coordonarea cu autorităţile de resort din statele membre.
a. Ne puteţi furniza detalii asupra activității curente a acestei instituţii?
b. Ce proiecte se află în derulare în acest moment în cadrul Laboratorului?”
  
 George BECALI - România - Partidul România Mare
2011 – niente, nada, nothing, zero barat, (in 2011 ori nu a avut omu’ nici o nelămurire, ori n-o fi dat deloc pe la sedinţe ???)
2010:
 “Situaţia monahilor români pe Muntele Athos”:
 "Călugării români de pe Muntele Athos sunt supuşi unei discriminări inacceptabile din partea statului grec de mai bine de trei sferturi de secol. Atunci când statutul Muntelui Athos a fost introdus în Constituţia elenă, în 1926, niciunul din schiturile româneşti nu a primit rangul de mănăstire. Constituţia prevede un număr de 20 de mănăstiri, care nu poate fi schimbat. Dintre acestea, 17 sunt greceşti, una e rusească, una sârbă şi una bulgărească. În 2002, Esphigmenou, mănăstirea grecească, a fost excomunicată pentru erezie. Era, în sfârşit, o soluţie pentru a ridica schitul românesc Prodromu la rangul de mănăstire, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Nu cer, evident, Greciei, cu a cărei situaţie dificilă suntem cu toţii solidari, să-şi modifice Constituţia. Precizez însă că voievozii şi domnitorii provinciilor româneşti şi, mai târziu, ai statului român, au contribuit la bunăstarea tuturor mănăstirilor din Athos.
De aceea, întreb Comisia şi pe doamna comisar Androulla Vassiliou, dacă poate să intervină pe lângă guvernul grec, pentru a pune capăt acestei nedreptăţi şi discriminări?"

Având în vedere că mai avem pe-acolo vreo’ 30j de “reprezentanţi”,….
Va urma…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu